Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001527
AutorOlivová-Nezbedová, Libuše
Titel

Jména cest v Čechách v současnosti a v minulosti

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 9-12
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Tvoření slov
Klassifikation (EN)Minor place names
Word formation
Schlagwörteranoikonyma; čeština; hodonyma
Schlagwörter (DE)Anoikonyme; Tschechisch
AnmerkungNa materiálu cca 4600 jmen cest získaných ze soupisů PJ v Čechách. Tvoření, histor. doklady, motivace
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1527
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jména cest v Čechách vzniklá ze jmen vlastních / Olivová-Nezbedová, Libuše
Jména cest v Čechách vzniklá ze jmen obecných / Olivová-Nezbedová, Libuše
Jména ulic, náměstí, nábřeží a sadů na katastru města Chocně v minulosti a současnosti / Olivová-Nezbedová, Libuše
Pomístní jména v Čechách s předložkami v a na / Olivová-Nezbedová, Libuše
Cesty v Čechách a jejich vlastní jména / Olivová-Nezbedová, Libuše
Zaniklé osady v Čechách a pomístní jména / Olivová-Nezbedová, Libuše
K vývoji jmen ulic, náměstí, nábřeží a sadů v Chocni v minulosti a současnosti / Olivová-Nezbedová, Libuše