Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001708
AutorOlivová-Nezbedová, Libuše
Titel

K příponě -čice v češtině

ErschienenNaše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 54-55
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Tvoření slov
Klassifikation (EN)Minor place names
Word formation
Schlagwörteronomastika; sufixy; anoikonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Suffixe; Anoikonyme; Tschechisch
AnmerkungPřípona doložena v českých PJ
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1708
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K příponě -k(a) v současné ruštině a češtině / Vágnerová, Marta
K předložkám v a na v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
K příponě -orius v anatomickém názvosloví / Marečková, Elena
Poznámky k přenášení jmen v toponymii / Olivová-Nezbedová, Libuše
K příponám -ovsko a -sko v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
Bolkov - dodatek k Profousovým Místním jménům v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
K vývoji jmen ulic, náměstí, nábřeží a sadů v Chocni v minulosti a současnosti / Olivová-Nezbedová, Libuše