Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000295
AutorOlivová-Nezbedová, Libuše
Titel

Apelativa s významem 'červená země' v pomístních jménech v Čechách

ErschienenNaše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 243-247
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Klassifikation (EN)Minor place names
Schlagwörteronomastika; apelativa; čeština; anoikonyma
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch; Anoikonyme
AnmerkungApelativa typu červenka, červenice, červinka, červánka, červina, červenec a jejich užití v PJ
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/295
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Apelativa lipí a lipina v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
Apelativa boučí, bučí, boučina, bučina a adjektivum březí v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
Apelativum alej v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
Česká exonyma v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
Česká kompozita v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
K předložkám v a na v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše
K příponám -ovsko a -sko v pomístních jménech v Čechách / Olivová-Nezbedová, Libuše