Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000198
AutorJelínek, Milan
Titel

Místo Františka Martina Pelcla v českém mluvnictví

ErschienenFrantišek Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv.] 2, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1995, s. 3-9
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
SchlagwörterPelcl, František Martin; mluvnice; lingvisté; kodifikace; čeština
Schlagwörter (DE)Grammatik; Linguisten; Kodifizierung; Tschechisch
AnmerkungPelclova činnost v období národního obrození. Zaměřeno na jeho lingvistické působení a mluvnici (její specifika a přínos)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/198
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Knihovna Františka Martina Pelcla / Johanides, Josef
O knihovně a rukopisech Františka Martina Pelcla / Johanides, Josef
Místo v českém moři / Vaculín, Ivo
Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky / Richterová, Alena
Posvítíme si na novoty v českém jazyce / Jelínek, Milan
Netolerantní postoje Františka Trávníčka k jazykovědnému strukturalismu / Jelínek, Milan
O českém jazykovém purismu v 19. a v první třetině 20. století / Jelínek, Milan