Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000705
AutorJelínek, Milan
Titel

Zespisovňování slangových prostředků v češtině

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 3-11.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Terminologie. Obecné otázky a celkové práce
Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Terminology. General works
Literary norm and its codification
Schlagwörterslang; čeština; spisovnost; germanismy
Schlagwörter (DE)Slang; Tschechisch; Schriftlichkeit
AnmerkungTéž o slangových výrazech německého původu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/705
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ustálená přirovnání v češtině a ruštině / Jelínek, Milan
Germanismy v novodobé spisovné češtině / Jelínek, Milan
Nové nepůvodní předložky v srbštině a češtině / Jelínek, Milan
O tvarech infinitivu v dnešní češtině / Jelínek, Milan
Inovace v užívání syntaktických prostředků v současné češtině / Machová, Svatava
Slovesa pohybu v slangových frazeologismech / Hubáček, Jaroslav
Konkurenční prostředky při vyjadřování času v češtině / Jelínek, Milan