Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bartošek, Jaroslav lieferte 62 Treffer
1

Nemelodické melodické vytýkání

Bartošek, Jaroslav, in: Naše řeč, 75, č. 4, 1992, s. 198-204
2

Ke srozumitelnosti rozhlasových sportovních zpráv

Bartošek, Jaroslav, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 150-158.
3

K převodu spontánně mluvených odborných komunikátů do psané podoby

Bartošek, Jaroslav, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 209-215
4

Pojem mluvenost v připravených spisovných komunikátech

Bartošek, Jaroslav, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 93-97.
5

Mluvní tempo v rozhlase a v televizi

Bartošek, Jaroslav, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 145-153.
6

Novinové titulky

Bartošek, Jaroslav, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 251-264
7

Jazyk žurnalistiky

Bartošek, Jaroslav, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 42-67
8

K pojetí normy a kodifikace spisovného jazyka. (K referátu prof. M. Jelínka)

Bartošek, Jaroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 40-41
9

Žurnalistika a publicistika. (K referátu prof. J. Chloupka)

Bartošek, Jaroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 48-49
10

Jazyková kultura mluveného zpravodajství

Bartošek, Jaroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 166-171