Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000796
AutorBartošek, Jaroslav
Titel

Ke srozumitelnosti rozhlasových sportovních zpráv

ErschienenVšeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 150-158.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Klassifikation (EN)Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Schlagwörterpublicistika sportovní; srozumitelnost; komunikace; čeština; pragmatika; média masová; výslovnost
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Tschechisch; Pragmatik; Massenmedien; Aussprache
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/796
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Typy zpráv v žurnalistice / Bartošek, Jaroslav
Struktura a jazyk mluvených zpráv / Bartošek, Jaroslav
K jazyku mluvených zpráv / Bartošek, Jaroslav
Ke stylu zpráv z domova / Filipec, Josef
K některým aspektům ovlivňujícím percepci rozhlasových zpráv, jejich zapamatování a pochopení / Balkó, Ilona
Ke sbližování jazyka beletrie a žurnalistiky / Bartošek, Jaroslav
Moderní anglicko-český slovník sportovních výrazů / Heřmanský, Jaroslav