Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000923
AutorBartošek, Jaroslav
Titel

K převodu spontánně mluvených odborných komunikátů do psané podoby

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 209-215
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Grafématika. Psaná podoba jazyka
Grafématika
Klassifikation (EN)Graphemics
Graphemics
Schlagwörterčeština; komunikace odborná; mluvenost; transkripce
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Sprachlichkeit; Transkription
AnmerkungTranskripce fonetická, fonologická, morfonologická a suprasegmentální (paralingvální, výpovědní). Dokladový materiál z češtiny
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/923
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K přepisu mluvených komunikátů / Jandová, Eva
K textové syntaxi mluvených komunikátů / Demlová, Emílie
K jazyku mluvených zpráv / Bartošek, Jaroslav
Proměny současných odborných komunikátů / Čechová, Marie
Psané podoby přejatých slov / Svobodová, Diana
Posuny v pojetí odborných komunikátů / Čechová, Marie
Textová analýza mluvených komunikátů mládeže / Demlová, Emílie