Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000402
AutorBartošek, Jaroslav
Titel

Nemelodické melodické vytýkání

ErschienenNaše řeč, 75, č. 4, 1992, s. 198-204
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Klassifikation (EN)Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Schlagwörtermelodie; kadence; mluvenost; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachlichkeit; Tschechisch
AnmerkungRozbor melodického vytýkání v citově neutrálních projevech, typy kadencí v neutrálních českých větách. Materiál z rozhlasového a TV zpravodajství
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/402
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vybrané dynamické a melodické vlastnosti spojky "a"v češtině a angličtině / Volín, Jan
Ke srozumitelnosti rozhlasových sportovních zpráv / Bartošek, Jaroslav
K převodu spontánně mluvených odborných komunikátů do psané podoby / Bartošek, Jaroslav
Pojem mluvenost v připravených spisovných komunikátech / Bartošek, Jaroslav
Mluvní tempo v rozhlase a v televizi / Bartošek, Jaroslav
Novinové titulky / Bartošek, Jaroslav
Jazyk žurnalistiky / Bartošek, Jaroslav