Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Česká slavistika 2003 lieferte 29 Treffer
1

Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty : (lexikon a syntax)

Bláhová, Emilie - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 227–228
2

Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih

Čermák, Václav - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 59–69
3

Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen

Janyšková, Ilona - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 83–91
4

K chronologii vzniku iniciálního praslovanského ch-

Rejzek, Jiří - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 115–124
5

O kolika revizích svědčí homiletické texty v chorvatskohlaholských breviářích?

Stankovska, Petra - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 147–154
6

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

Anderš, Josef - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
7

Trans- a intertextovost v kontextu regionálním a dobovém

Čechová, Marie - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 47–57
8

Dialog a mluvená komunikace jako předmět zájmu (slovanské) stylistiky

Hoffmannová, Jana - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 71–81
9

Dvojí rod substantiv v slovanských jazycích

Kvapilová Brabcová, Radoslava - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 37–46
10

Neologie jako singulární bod jazykovědy

Savický, Nikolaj - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 135–145