Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID980
AutorAnderš, Josef
Titel

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

ErschienenČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
HerausgeberIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexT2154; S8220; S8568; Z8452; S8766
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty) / Anderš, Josip
Pojem subjektu vzhledem k typologii slovanské věty / Mrázek, R.
Typologie slovanské jednoduché věty / Mrázek, Roman
Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj / Bauer, Jaroslav
K česko-ukrajinským jazykovým kontaktům / Anderš, Josef
Jak se přihlíží k slovanské myšlence na českých učitelských ústavech / Mrázek, Josef
Príspevok k štúdiu spoločenského dosahu ľudovej rozprávky / Gašparíková, V.