Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID991
AutorČechová, Marie
Titel

Trans- a intertextovost v kontextu regionálním a dobovém

ErschienenČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 47–57
HerausgeberIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexT2768; I0627; K4624; R7465; D2160
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kontakty a vzájemné inspirace ve stylistice / Čechová, Marie
Cyrilometodějská misie v kulturním kontextu soudobé Evropy / Vavřínek, Vladimír
Bulharská obrozenská folkloristika v celoslovanském folkloristickém kontextu / Urban, Zdeněk
O českém literárním baroku v kontextu slovanském a evropském / Hrabák, Josef
Česká dialektologie ve slovanském kontextu / Kloferová, Stanislava
Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního Světa / Kořenský, Jan
Česká hovorovost a hovorová čeština : (v kontextu dalších slovanských jazyků) / Hoffmannová, Jana