Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID871
AutorJanyšková, Ilona
Titel

Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen

ErschienenČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 83–91
HerausgeberIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
Linguogenetic, ethnogenetic and historical-philological aspects
Klassifikation (RU)Языкознание
Лингвогенетический, этногенетический и историко-филологические аспекты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Lingvogenetické, etnogenetické a historicko-filologické aspekty
SoundexV8200; S8274; S8560; S8276; H5284; J0400
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kvantitativní analýza českých morfologických kategorií jména z hlediska jejich funkce sémantické a stylistické / Těšitelová, M.
Vztah sémantiky staročeské slovní zásoby ke společenské situaci / Němec, Igor
Současná lužická literatura z hlediska komparatistiky / Vlášek, Josef
Ke zkoumání lexikálních systemů slovanských nářečí a jejich zeměpisné diferenciace / Sochová, Zdeňka
Vývoj textu staroslověnského apoštola z hlediska lexikální analýzy / Hauptová, Zoe
Zákonitosti vývoje socialistického realismu z hlediska české literatury / Brabec, J.
K etnogenezi Slovanů : příspěvek ke kritice teorie orientálních vlivů v praslovanštině / Horálek, K.