Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1031
AutorKvapilová Brabcová, Radoslava
Titel

Dvojí rod substantiv v slovanských jazycích

ErschienenČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 37–46
HerausgeberIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexD2000; S8182; S8568; J0884
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kvantitativní predikát v slovanských jazycích / Mrázek, Roman
Deagentnost a pasívum v slovanských jazycích / Grepl, M.
Přípony „-isko/-išče“ v slovanských jazycích / Petíra, Stanislav
Společensko-politické změny a jejich odraz v současné češtině / Brabcová, Radoslava
Ke změně (g)> (γ) v slovanských jazycích / Komárek, M.
Problémy konfrontační synonymiky v současných slovanských jazycích / Filipec, J.
K otázce pořádku slov v slovanských jazycích / Daneš, Fr.