Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach J0840 lieferte 797 Treffer
11

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

Buzássyová, Klára - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 131-142
12

Hrvatski standardni jezik u staroj Jugoslaviji : (na primjeru časopisa Naš jezik)

Pranjković, Ivo - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 147-155
13

Tipologičeskije otličija russkogo jazyka ot drugich slavjanskich jazykov

Chrakovskij, Viktor Samuilovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 564–575
14

Russkij jazyk i novaja jazykovaja politika v Kazachstane (1991–2001)

Akanova, Dana; Sulejmenova, Eleonora - Studia slavica : Kazakhstan (2003), 3–34
15

Pannonoslavjanskaja jazykovaja obščnosť v sisteme dialektnych otnošenij praslavjanskogo jazyka

Kurkina, Ljubov Viktorovna - Slavjanskoje jazykoznanije : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 36-46
16

Jazykovaja situacija Kijevskoj Rusi i jeje značenije dlja istorii russkogo literaturnogo jazyka

Uspenskij, B. A. - 1983, 144 s.
17

Problematika typů současných spisovných jazyků slovanských z hlediska jazykové situace

Jedlička, Alois - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 5-14
18

Russkij jazyk kak jazyk-posrednik dlja češskich perevodov načala XIX veka

Lilič, G. A. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 484-499
19

Církevněslovanský jazyk jako mezinárodní kulturní (literární) jazyk Slovanstva

Kurz, J. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 13-35
20

O novejšich perevodach so slavjanskich jazykov na slavjanskije že jazyki

Lalić, R. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 87-88