Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID177
AutorMieczkowska, Halina
Titel

Czasowniki dwuaspektowe w języku polskim i słowackim na tle innych języków słowiańskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 195-201
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexC8886; D2814; J0840; P1584; S8544; I0664; J0840; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mechanizmy deminucji i hipokoryzacji w języku macedońskim i polskim na tle innych języków słowiańskich / Sokołowski, Jan
Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim / Orwińska-Ruziczka, Elżbieta
Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim) / Papierz, Maryla
Elementy estońskie w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich / Ernits, Villem
Czasowniki zdrobniałe na -k- w dialektach polskich oraz w innych językach słowiańskich / Kreja, Bogusław
Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym (na tle słowiańskim) / SOKOŁOWSKI, Jan
Polskie nazwiska patronimiczne : (na tle innych typów i języków) / Smoczyński, Paweł