Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID208
AutorTeodorowicz-Hellman, Ewa
Titel

Nazwy barw w języku polskim i szwedzkim : obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje językowe

ErschienenStockholm Contributions to the 12th International Congress of Slavists, Kraków, August (1998), 25-46
HerausgeberSeptember 1998 / red. Per Ambrosiani (ansv. utg.), Tora Hedin, Barbro Nilsson
VerlagSlaviska institutionen Stockholms universitet
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexN6800; J0840; P1584; S8888; O0178; K4681; E0481; J0840
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim / Orwińska-Ruziczka, Elżbieta
Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim / Ráduly, Zsuzsanna
Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim / Ishii, Tetsushiro
Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w języku polskim / FAŁOWSKI, Adam
O neutralnym szyku wyrazów w języku polskim / Gebert, Lucyna
O alternaciji x//k w języku polskim / Karaś, Mieczysław
Konstrukcje imiesłowowo-bierne dokonane w języku polskim i rosyjskim / Sato, A.