Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Folkloristika. Literární věda. Kulturologie lieferte 364 Treffer
121

Modernizm v literaturach zapadnych i južnych slavjan : (universaľnoje i originaľnoje)

Budagova, Ljudmila Norajrovna - Slavjanskije literatury, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XII meždunarodnyj s`jezd slavistov (Krakov, 1998) : doklady rossijskoj delegacii (1998), 172-188
122

Slov‘jans’ki imena v ukrajins’kij biohrafistyci : (do problemy ukladannja Ukrajins’koho biohrafičnoho slovnyka)

Čyško, Vitalij - XII mižnarodnyj z‘jizd slavistiv : istorija, džereloznavstvo, kuľturolohija ta etnolohija slov‘jans’kych narodiv ; dopovidi (1998), 73-86
123

Obraz Greka w piśmiennictwie bułgarskim i macedońskim

Dąbek-Wirgowa, Teresa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 79-84
124

Balkánsko-mediteránní meziliterární centrismy

Dorovský, Ivan - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 249-254
125

Jevropejskij literaturnyj process i slavjanskije literaturnyje obščnosti : (genezis i načaľnyje etapy Novoj istorii)

Lipatov, Aleksandr Vladimirovič - Slavjanskije literatury, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XII meždunarodnyj s`jezd slavistov (Krakov, 1998) : doklady rossijskoj delegacii (1998), 145-161
126

K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po roce 1945 : (se zřetelem k žánrovým kořenům komiksu)

Mikušťáková, Anna - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 233-239
127

Dostoevskii and the Homeopathic Dose

Miller, Robin Feuer - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 118-127
128

Etiološka predanja kao umetnost reči u kontekstu kulture

Milošević-Djordjević, Nada - Zbornik Matice srpske za slavistiku (1997), 7-13
129

Bălgarite prez pogleda na Karl-Emil Francoz

Minkova, Liljana - Slavjanska filologija (1998), 236-246
130

Aspekty teatraľnosti: Jevreinov, Pirandello, Arto

Murata, Shin'ichi - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 181-206