Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID718
AutorDorovský, Ivan
Titel

Balkánsko-mediteránní meziliterární centrismy

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 249-254
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Universality and Distinctiveness in Slavic Literatures
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Универсализм и своеобразие в славянских литературах
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Univerzalizmus a osobitost ve slovanských literaturách
SoundexB1546; M6227; M6852; C8627
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2; V programu sjezdu uveden název referátu: K metodologii studia tzv. dvojdomných a biliterárních tvůrců
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K metodologii studia meziválečného slovanského literárního procesu / Dorovský, Ivan
K některým obecným a zvláštním rysům balkánského literárního společenství / Dorovský, Ivan
Otázky srovnávacího studia balkánských literatur / Dorovský, Ivan
O některých otázkách balkánského, karpatsko-balkánského a pontského meziliterárního a obecně kulturního procesu / Dorovský, Ivan
Pravci morfološke promene u balkansko-slavenskim dijalektima : akcentuacija imperativa / Alexander, Ronelle
Edno balkansko mnogoezičie – meždu plurilingvizma i multilingvizma : (banatskite bălgari v Sărbija) / Angelova Likomanova, Iskra
Slovenski refleksi ilirskih glasova i razlike između balkansko-ilirskog i venetskog jezika / Mayer, Antun