Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID720
AutorMikušťáková, Anna
Titel

K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po roce 1945 : (se zřetelem k žánrovým kořenům komiksu)

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 233-239
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Universality and Distinctiveness in Slavic Literatures
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Универсализм и своеобразие в славянских литературах
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Univerzalizmus a osobitost ve slovanských literaturách
SoundexZ8676; P1766; M6800; L5272; S8568; L5272; Z8725; Z8676; K4766; K4648
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K intermediu ve slovanských literaturách / Kopecký, Milan
Raně osvícenské myšlenkové předpoklady národního obrození ve východní části střední Evropy se zřetelem k Ukrajině / Pražák, R.
Knižní titul ve slovanských literaturách / Měšťan, Antonín
Barokní humanismus ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard
K úloze umělecké literatury ve vývoji spisovných jazyků slovanských / Jedlička, A.
K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách : (Friedrich Nietzsche a teorie literárních dějin) / Zelenka, Miloš
Metodologické problémy zkoumání humanismu ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard