Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID717
AutorDąbek-Wirgowa, Teresa
Titel

Obraz Greka w piśmiennictwie bułgarskim i macedońskim

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 79-84
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Universality and Distinctiveness in Slavic Literatures
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Универсализм и своеобразие в славянских литературах
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Univerzalizmus a osobitost ve slovanských literaturách
SoundexO0178; G4740; P1866; B1547; M6826
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Symbole religijne i ludowe w bułgarskiej i macedońskiej poezji / Dąbek-Wirgowa, Teresa
Struktura frazy nominalnej w języku macedońskim / Topolińska, Zuzanna
Bułgarski model neoromantyczny na tle modernizmu europejskiego / Dąbek-Wirgowa, Teresa
Przenikanie kultur i wizje tożsamości etnicznej w piśmiennictwie Ǵorǵijo Pulevskiego / Moroz-Grzelak, Lilla
Hipotetyczność faktu a dystrybucja form coniunctiwu w języku bułgarskim i polskim / Korytkowska, M.
Główne zagadnienia stosunków literackich bułgarsko-polskich w pierwszych dziesiątkach XX wieku / Dąbek-Wirgowa, T.
Mechanizmy deminucji i hipokoryzacji w języku macedońskim i polskim na tle innych języków słowiańskich / Sokołowski, Jan