Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach N6884 lieferte 6 Treffer
1

Nazwisko w kulturze Słowian

Kaleta, Zofia - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 78 (1998) 1/2, 29-38
2

Defrazeologizacja w nowszych przekładach biblii

Kucala, Marian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 163-168
3

Główne typy i główne cechy nazwisk gdańskich

Kreja, Bogusław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 157-162
4

Diachroniczne i synchroniczne klasyfikacje nazwisk polskich

Borek, Henryk - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 447-455
5

Typologia historicznych nazwisk słowiańskich w ujęciu stratygraficznym

Kowalik-Kaleta, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 207-217
6

Polskie nazwiska patronimiczne : (na tle innych typów i języków)

Smoczyński, Paweł - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 245-256