Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID252
AutorKreja, Bogusław
Titel

Główne typy i główne cechy nazwisk gdańskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 157-162
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexG4560; G4560; C8400; N6884; G4268
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Diachroniczne i synchroniczne klasyfikacje nazwisk polskich / Borek, Henryk
Słowotwórcze związki polszczyzny z innymi językami słowiańskimi / Kreja, Bogusław
Przymiotniki od rzeczowników zapożyczonych typu gramatyka, egoizm/egoista, biologia w językach słowiańskich / Kreja, Bogusław
Czasowniki zdrobniałe na -k- w dialektach polskich oraz w innych językach słowiańskich / Kreja, Bogusław
Główne tendencje poezji odwilżowej / Kornhauser, Julian
Główne tendencje rozwojowe składni polskiej / Klemensiewicz, Z.
Typologia historicznych nazwisk słowiańskich w ujęciu stratygraficznym / Kowalik-Kaleta, Zofia