Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for N6884 provides 6 hits
1

Nazwisko w kulturze Słowian

Kaleta, Zofia - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 78 (1998) 1/2, 29-38
2

Defrazeologizacja w nowszych przekładach biblii

Kucala, Marian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 163-168
3

Główne typy i główne cechy nazwisk gdańskich

Kreja, Bogusław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 157-162
4

Diachroniczne i synchroniczne klasyfikacje nazwisk polskich

Borek, Henryk - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 447-455
5

Typologia historicznych nazwisk słowiańskich w ujęciu stratygraficznym

Kowalik-Kaleta, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 207-217
6

Polskie nazwiska patronimiczne : (na tle innych typów i języków)

Smoczyński, Paweł - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 245-256