Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID311
AutorKucala, Marian
Titel

Defrazeologizacja w nowszych przekładach biblii

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 163-168
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexD2378; N6884; P1784; B1150
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Definicje a cytaty w słownikach języka pisarzy / Kucała, Marian
„Pan Tadeusz“ w przekładach słowiańskich / Gołąbek, J.
Zagadnienie kolorytu narodowego w polskich przekładach poezji rosyjskiej / Orłowski, J.
Status emigranta w XX wieku : w świetle polskich doświadczeń / Stępień, Marian
Realizacja niektórych pól semantycznych w zachodniosłowiańskich przekładach Małego katechizmu Marcina Lutra i ich dalszy rozwój / Siatkowska, Ewa
Simon Todorskij – perevodčik Biblii i gebraist / Radutsky, Victor
Polski udział w czeskiem odrodzeniu / Szyjkowski, Marian