Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID247
AutorKaleta, Zofia
Titel

Nazwisko w kulturze Słowian

ErschienenJęzyk polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego. Zeszyt dedykowany XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie 78 (1998) 1/2, 29-38
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexN6884; K4527; S8560
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 87 (2007) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Procesy integracyjne w kulturze Słowian zachodnich w drugiej połowie I tysiąclecia n.e. / Leciejewicz, L.
Deskrypcje określone i nazwy własne w słowiańskich tekstach historycznych : (nad metodologią badań historii nazw własnych w krajach słowiańskich) / Kaleta, Zofia
Ciało czlowieka w folklorze i kulturze masowej / Kowalski, Piotr
Typologia historicznych nazwisk słowiańskich w ujęciu stratygraficznym / Kowalik-Kaleta, Zofia
Mity etnogenetyczne w kulturze polskiej średniowiecza i renesansu / Malicki, Jan
Mit w epice bohaterskiej Słowian południowych / Czajka, H.
Dziedzictwo romantyzmu w kulturze okresu pozytywizmu : (problematyka i postulaty badawcze) / Kulczycka-Saloni, J.