Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID980
Author(s)Anderš, Josef
Title

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

PublishedČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
EditorIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
PublisherAcademia
Classifisation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Classifisation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Classifisation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexT2154; S8220; S8568; Z8452; S8766
Typeperiodical
VolumeXIII (2003)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link