Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z8452 lieferte 21 Treffer
1

Základní rysy struktur pojmenování

Kuchař, J. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 105-114
2

Základní sémantické struktury vět v ruštině

Zimek, R. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 51 (1982) 3/4, 260-269
3

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

Anderš, Josef - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
4

Bratislavské základy demokratického humanismu Františka Palackého

Pražák, Richard - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 369–375
5

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 279-283
6

Metodologický základ srovnávacího zkoumání slovanských literatur

Wollman, Slavomír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 33-42
7

Základní procesy v lexikálním vývoji českého jazyka

Marvan, J.; Michálek, E.; Němec, I. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 105-113
8

Základní okruhy stylistické problematiky : (k systematice ve stylistice)

Hausenblas, K. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 287-293
9

Základní problémy dramatu v slovanských literaturách XVIII. a XIX. století

Wollman, S. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 223-232
10

Metodologické základy studia práva slovanských národů a států

Vaněček, V. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 95-98