Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8220 lieferte 60 Treffer
1

Metodologické základy studia práva slovanských národů a států

Vaněček, V. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 95-98
2

Ze studjów nad akcentem serbochorwackim

Hamm, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 42-44
3

Where was the Center of the Moravian State?

Birnbaum, Henrik - American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August - September 1993 : Literature : Linguistics : Poetics (1993), 11-24
4

K problematice studia erbovních pověstí

Hrabětová, Irena - Litteraria humanitas : genologické studie (1993), 269-277
5

Baj Ganju und die Anderen : eine komparativtypologische Studie

Gesemann, Wolfgang - Slavistische Beiträge (1978), 49-75
6

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

Anderš, Josef - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
7

Ze studiów nad historią choronimów w języku rosyjskim

Witkowski, Wiesław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 491-498
8

Perspektivy srovnávacího studia slovanských literatur

Wollman, S. - Československá slavistika 1983. Literatura, folklór (1983), 105-115
9

Otázky srovnávacího studia balkánských literatur

Dorovský, Ivan - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 47 (1978) 4, 399-403
10

The Bulgarian State in Medieval Cartography : (9th-15th century A.D.)

Koledarov, P. St. - Études historiques : à ľoccasion du VIIe Congrès International des études slaves, Varsovie, 1973 (1973), 37-54