Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID313
AutorLubaś, Władysław
Titel

Socjolingwistyczne podłoże przemian w położeniu języków słowiańskich w czasie transformacji państwowych i ustrojowych

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 183-188
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8856; P1258; P1786; P1586; J0840; S8568; C8880; T2768; P1682; U0827
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Najnowsza sytuacja języków południowosłowiańskich w oczach polskich slawistów / Lubaś, Władysław
Puryzm we współczesnej polityce językowej w krajach słowiańskich / Lubaś, Władysław
Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji słowiańskich nazw własnych / Lubaś, Władysław
Aspekt i aktionsart w semantycznej strukturze języków słowiańskich / Karolak, Stanisław
Stosunek fonemu y do i w historii języków słowiańskich / Zwoliński, Prz.
Niebezpieczeństwa przekładu dosłownego w ramach języków słowiańskich / Grosbart, Zygmunt
Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie współczesnych języków słowiańskich / Lehr-Spławiński, T.