Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1258 lieferte 6 Treffer
1

Ukraińska dyspalatalizacja w gwarach podlaskich

Kuraszkiewicz, W. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Językoznawstwo (1963), 23-37
2

Podaljšava-praslovanski izpridevniški besedotvorni vzorec

Furlan, Metka - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 13–26
3

Sub“jektnyje čerty i problema podležaščego v russkom jazyke

Guiraud-Weber, Marguerite - Revue des études slaves 74 (2002–2003) 2/3, 279–289
4

Naučnaja programma „Istorija knižnoj kuľtury Podljaš’ja“

Labyncev, Jurij Andrejevič - Slavjanskije literatury : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 66-75
5

Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku : (na materiale polskim)

Grybosiowa, Antonina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 75–82
6

Socjolingwistyczne podłoże przemian w położeniu języków słowiańskich w czasie transformacji państwowych i ustrojowych

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 183-188