Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach J0840 lieferte 797 Treffer
1

Cerkovnoslavjanskij jazyk kak odin iz sovremennych slavjanskich jazykov

Kraveckij, Aleksandr Gennadʼjevič - Slavjanskoje jazykoznanije : XV Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Minsk, 2013 g. : doklady rossijskoj delegacii (2013), 571–589
2

Jazyk i vremja : (aktuaľnyj jazyk kak genetičeskaja i tem samym kak ontologičeskaja osnova jazyka)

Dombrovszky, József - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 17-23
3

Russkij jazyk i novaja jazykovaja politika v Kazachstane (1991–2001)

Akanova, Dana; Sulejmenova, Eleonora - Studia slavica : Kazakhstan (2003), 3–34
4

O novejšich perevodach so slavjanskich jazykov na slavjanskije že jazyki

Lalić, R. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 87-88
5

Jazyk a jeho dynamika

Bogoczová, Irena - Polská národní menšina na Těšínsku v České republice : (1920-1995) (1997), 85-105
6

Stich i jazyk

Tomaševskij, B. V. - 1958, 62 s.
7

Estetika jezika

Michajlović, Zagorka - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 171-173
8

O potencionálnosti jazyka

Artymovyč, A. - Slovo a slovesnost 1 (1935) 3, 148-151
9

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

Buzássyová, Klára - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 131-142
10

Tipologičeskije otličija russkogo jazyka ot drugich slavjanskich jazykov

Chrakovskij, Viktor Samuilovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 564–575