Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach U0827 lieferte 3 Treffer
1

Rola „fidelitas“ i „beneficjum“ w ustroju państw słowiańskich

Russocki, St. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Historia (1972), 67-82
2

Proza polska wobec zmian ustrojowych : krótki przegląd nowych tendencji po 1989 roku

Nagy, László Kálmán (Maď) 24 - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (2008) 2, 413–423
3

Socjolingwistyczne podłoże przemian w położeniu języków słowiańskich w czasie transformacji państwowych i ustrojowych

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 183-188