Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Lubaś, Władysław lieferte 6 Treffer
1

Socjolingwistyczne podłoże przemian w położeniu języków słowiańskich w czasie transformacji państwowych i ustrojowych

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 183-188
2

Najnowsza sytuacja języków południowosłowiańskich w oczach polskich slawistów

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 117–126
3

Nowe zadania polityki językowej w świecie słowiańskim

Lubaś, Władysław - Języki słowiańskie w perspektywie ekolingwistycznej (2003), 35–60
4

Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji słowiańskich nazw własnych

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 139-145
5

O przekładalności rymu : tezy

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 267-269
6

Puryzm we współczesnej polityce językowej w krajach słowiańskich

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 119–127