Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 1190830-0 lieferte 77 Treffer
1

O narodach słowiańskich plemienia w XIX w.

- Dziennik wileński 1827, II, 65
2

O powinowactwie języka słowiańsko-ruskiego z greckim

- Dziennik wileński 1830, X, 31
3

O literaturze czeskiej

Lach-Szyrma - Dziennik wileński. Wilno. 1821, II, 291-4
4

Historya literatury czeskiej

- Dziennik wileński. Wilno. 1825, XII, 568
5

Rękopis królodworski

- Dziennik wileński. Wilno. 1820, 1. 493-504
6

Wyjątek z dziennika podróży po Wyższej Luzacy i, w r. 1822 odprawionej

Bobrowski - Dziennik wileński. Wilno. 1824, I, 261-83. Toż w Rozmait. lwow. 1824
7

O Morlachach

(Majewski Walenty) - Dziennik wileński 1830. X. 190
8

Podróż w Dalmacyi

- Dziennik wileński. Wilno. 1822. I. 429
9

Wzmianka o życiu i pismach Itaguzanina czyli Gundulicza, a w szczególności o jego poemacie pt. Osman

Bobrowski - Dziennik wileński 1827. III. 194
10

Wiadomość o rękopiśmie dawnej kroniki dalmackiej, znajdującym się w bibliolece watykańskiej

Bobrowski - Dziennik wileński. Wilno. 1823. II. 369-82