Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00852
Titel

Rękopis królodworski

ErschienenDziennik wileński. Wilno. 1820, 1. 493-504
AnmerkungBiblioteka warszawska 1859, IV. 524.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/publication/5511
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 852, s. 37-40
URL (sekundär)digipress.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rękopis królodworski, zbiór staroczeskich bohaterskich i lirycznych śpiewów znalezionych, wydanych i p. przez L. Siemieńskiego / Hanka Wacław
Rękopis staroczeski w Jenie
Rękopis biblii czeskiej z r. 1476. / Polkowski Ignacy ks.
Rękopis nr. 538 biblioteki municypalnej w Cambrai / Abraham, W.
Przegląd dziel historii rosyjskiej ze zwrotem na rzeczy polskie. (Rękopis Filareta, patryarchy. Zbornik Oboleńskiego. Książę Michałowicz) / Gołębiowski Seweryn
Materyały i oprącowania, dotyczące wyższych zakładów naukowych w Polsce. Т. I. Wiadomości o profesorach Akademii Zamojskiej. Rękopis z w. XVII / Wadowski, I.
Listy czeskie. (Polityczne odrodzenie Czech po r. 1848. Antagonizm między staro- a młodo-czechami. Nowe t. zw. trzecie stronnictwo. Spór o rękopis królod. 70 rocznica urodzin Riegera, Walka kulturalna z niemczyzna) / Gabler Dr.