Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00113
Titel

O narodach słowiańskich plemienia w XIX w.

ErschienenDziennik wileński 1827, II, 65
Anmerkung(Wyjątek z Szafarzyka)
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/publication/58573
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 113, s. 5-6
URL (sekundär)digipress.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiadomość statystyczna o narodach słowiańskiego plemienia w pierwszej pol. XIX. w. / Połujański A. K.
Przegląd rewolucyj w narodach słowiańskich / Medyński Napoleon
Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef
Listy o starożytnośćiach słowiańskich / Wolański Tad.
Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.
Z piśmiennictw słowiańskich / Grabowski Bron.