Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00263
Titel

O powinowactwie języka słowiańsko-ruskiego z greckim

ErschienenDziennik wileński 1830, X, 31
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/publication/58573
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 263, s. 9-12
URL (sekundär)digipress.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O ważniejszych właściwościach języka ruskiego / Ogonowski Emil
Gramatyka języka ruskiego / Łoziński Józef
O powinowactwie Słowiańszczyznę z językiem sanskrytańskim
Początkowy samouk ruskiego języka / Balasny Mikołaj
Tłumaczenia z ruskiego języka na polski i z polskiego na ruski / Balasny Mikołaj
Wiadomości o pierwiastkowej uprawie cerkiewnego i ruskiego języka / Aleksandrowicz
Szczegóły, tyczące się języka i literatury słowiańsko-czeskiej / Kucharski Andrzej