Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00683-4
AutorCz. Pieniążek
Titel

Przechadzka po wystawie

ErschienenŚwiat 1891, s. 385, 401
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 683, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przechadzka po wystawie / G. Smólski
Przechadzka po wystawie / Syrenjusz
To i owo o literaturze Moskali / P(ieniążek) Cz.
Dyalektyka czeska na wystawie / Łopaciński Hieronim
Łużyce na wystawie drezdeńskiej / Parczewska A.
Listy o wystawie czeskiej / Jelinek Edward
Dzień czeski na wystawie Chicagowskiej / Kłobukowski St.