Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00777
AutorLeniek J. dr.
Titel

Kongres wyszegradzki w r. 1335. (Omówione roszczenia czeskie)

ErschienenPrzew. nauk. 1884, (XII), 177-84, 247-71 i 356-66
AnmerkungToż w odb. 1884, 8°, s. 42, kor. 120. - Rec. J. Mycielski. Przegląd polski 1883-84, IV, 568.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 777, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Modlitwy czeskie z r. 1424. / Leniek Jan
Szkolnictwo czeskie w r. 1902. / J. F. M.
Założenie akademii krakowskiej w r. 1364 i jej reforma w r. 1400. / Leniek, J.
Czasopisma czeskie w r. 1832. / K. S.
Kongres archeologiczny w Kijowie
Listy czeskie. (Zmiana stosunków publicznych w Czechach po r. 1889. Spór narodowy) / Gabler Dr.
Listy czeskie. (Obraz stosunków społecz. i polit. i położenia czeskiego narodu w r. 1890) / Gabler Dr.