Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Leniek J. dr. lieferte 3 Treffer
1

Kongres wyszegradzki w r. 1335. (Omówione roszczenia czeskie)

Leniek J. dr. - Przew. nauk. 1884, (XII), 177-84, 247-71 i 356-66
2

Modlitwy czeskie z r. 1424.

Leniek Jan - Mat. prac. jęz. 1907, III, 285 -8
3

Założenie akademii krakowskiej w r. 1364 i jej reforma w r. 1400.

Leniek, J. - Muzeum, czasopismo Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych. Red. B. Mańkowski. Lwów. 1900. XVI, 378-394.