Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00773
AutorSemkowicz Aleks.
Titel

Zapiski historyczne odnoszące się do dziejów Polski, Śląska i Czech, i Kronika o Piotrze Właście. (Odb. z III. Monumenta Poloniae historica)

OrtLwów 1878, 8, s. 77
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 773, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zapiski historyczne, odnoszące się do południowej Słowiańszczyzny
Przegląd Dziejów Polski. Zygmunt III / Barwiński, E.
Ustęp z dziejów Czech i Polski (za czasów Jagiełły)
Rękopisy tyczące się dziejów Czech i Polski, (znalezione przez prof. Dudika w Szwecyi)
O obudzeniu się Czech / Czerny Adolf
Z dziejów odrodzenia Czech
Źródła rosyjskie do dziejów Polski