Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00773
AutorSemkowicz Aleks.
Titel

Zapiski historyczne odnoszące się do dziejów Polski, Śląska i Czech, i Kronika o Piotrze Właście. (Odb. z III. Monumenta Poloniae historica)

OrtLwów 1878, 8, s. 77
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 773, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Szkice historyczne, serya I. / Smolka Stan.
Listy historyczne, przekład / Mirtów P. Ł.
Szkice historyczne, ser. II. / Darowski Ad.
Obrazki historyczne, t. II. / Dniestrzariski Stach.
Obrazy historyczne w wieku XVII. według ... Tom I-II. / Bułharyn Tadeusz
Dumy historyczne rosyj / Rylejew Konrad
Badania historyczne Wołyńia / Zółkiewicz Ant.