Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00773
AutorSemkowicz Aleks.
Titel

Zapiski historyczne odnoszące się do dziejów Polski, Śląska i Czech, i Kronika o Piotrze Właście. (Odb. z III. Monumenta Poloniae historica)

OrtLwów 1878, 8, s. 77
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 773, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zapiski historyczne, odnoszące się do południowej Słowiańszczyzny
Monumenta historica ducatus Carinthiae I B. Die Geschichtsquellen 864-1232. Klagenfurt 1896, XXIII + 432; II Band (Schluss -). Die Gurker Geschichtsquellen 1233-1269. Herausg. v. A. Iausch
Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. VII
Monumenta linguae palaeoslovenicae e codice Suprasliensi / Miklosich F.
Listy odnoszące się do czasów buntów kozackich na Ukrainie, pod dowództwem Paleja 1703 r.
Śmierć i pogrzeb u Serbów i odnoszące się do nich wierzenia. zwyczaje i obrzędy ludowe / Kopernicki Izydor
Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Volumen VI. Acta croatica (1100 - 1499). - Hrvatski spomenici. Sveska I. Zbirku I. Kukulevića і R. Lopašića popunio. i za tisak priredio D. Šurmin