Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00790
Titel

Ustęp z dziejów Czech i Polski (za czasów Jagiełły)

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 83, 92, 97
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 790, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dążenia do unii cerkiewnej za Jagiełły / Prochaska Ant.
Sprawa unii kościelnej za Jagiełły / Lewicki Anatol
Z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopnie uniwersyteckie / Morawski, K.
Stosunek Wł. Jagiełły do Husytów czeskich / Sutowicz Julian
Ostatnie lata Benedyktynów w Tyńcu. Przyczynek do dziejów Wszechnicy Jagiellońskiej / Chotkowski, W.
Dyplom Władysława Jagiełły dla uniwersytetu Krakowskiego
Alma Mater Jagiellonica. 1400-1900. / J. E.