Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00771
AutorMatejko Fr.
Titel

Wiadomość o dwóch rękopismach kroniki czeskiej, Przibika Pultawy z Radenina

ErschienenBiblioteka warszawska 1870, I, 302-5
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 771, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Krótka wiadomość o literaturze czeskiej. (Z Jana Nejedlego) / (Chotomski Ferd.)
Wiadomość o rękopiśmie dawnej kroniki dalmackiej, znajdującym się w bibliolece watykańskiej / Bobrowski
Z dwóch światów słowiańskich / Gloger Z.
Z dwóch światów słowiańskich / Gloger Zyg.
Wiadomość o dawniejszym stanie Przemyślu, o dziejach jego. / Fr. S.
Kilka kartek z rodzinnej kroniki / Świetla Karolina. (Mużakowa Joanna)
Wiadomość o Podolu