Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00703
Titel

O pieśniach Czelakowskiego (z listu P. Srezniewskiego)

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 201-4
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 703, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prośba. Pieśń bośniacka, (ze zbioru Śrezniewskiego)
Stasia czarodziejka, cygańska piszczałka, ze zbioru Czelakowskiego p. Szukiewicz
Z korespondencyi Czelakowskiego. (Dowody zajmowania się C. utworami Mickiewicza) / Krezek Fr.
O śpiewach narodowych litewskich przez L. Rhezę zebranych a przez Czelakowskiego na czeskie przełożonych
Czelakowskiemu / Brodziński Kaz.
Czelakowski Franciszek / Jan Prusinowski
Brodziński i Czelakowski / Jelinek Ed.