Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00703
Titel

O pieśniach Czelakowskiego (z listu P. Srezniewskiego)

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 201-4
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 703, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O pieśniach i piewcach serbskich
Wyjątek z listu z Pragi / Dubrowski Piotr
O pieśniach ludu polskiego i ruskiego
Wyciąg z listu Kuźmaniego. (z Rozm. Lw.)
Słówko o narodowych pieśniach serbskich i nowym ich przekładzie p. R. Zmorskiego
Stasia czarodziejka, cygańska piszczałka, ze zbioru Czelakowskiego p. Szukiewicz
Prośba. Pieśń bośniacka, (ze zbioru Śrezniewskiego)