Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00701
AutorGodziemba. (Węgliński L.)
Titel

Na motywa i tłumaczenia morawskich pieśni ludowych. W zbiorku: Snopek z niw słowiańskich

OrtKraków 1885, s. 47-122
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 701, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Na motywa i tłumaczenia z małoruskich pieśni ludowych
Katalog pieśni polsko-morawskich. Zestawiła i w przypisy zaopatrzyła... / Windakiewiczowa Helena
O najnowszych zdobyczach pieśni ludowych serb. / Kopernicki J.
Wile (fantastyczne postacie ludów słowiańskich z podań ludowych) p. z chorw. Adam Maszewski / Kukulewicz J.
Tłumaczenia z ruskiego języka na polski i z polskiego na ruski / Balasny Mikołaj
Z dni słowiańskich w Pradze
Słowo o zbiorach pieśni narodowych słowiańskich