Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00701
AutorGodziemba. (Węgliński L.)
Titel

Na motywa i tłumaczenia morawskich pieśni ludowych. W zbiorku: Snopek z niw słowiańskich

OrtKraków 1885, s. 47-122
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 701, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tłumaczenia z ruskiego języka na polski i z polskiego na ruski / Balasny Mikołaj
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański
List P. do J. Chociszewskiego w sprawie tłumaczenia na polskie Dziejów narodu czeskiego
Na motywa i tłumaczenia z małoruskich pieśni ludowych
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni