Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00700
AutorIlnicka M.
Titel

Z motywów pieśni ludowej czeskiej

ErschienenBluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1877, s. 291
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/490
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 700, s. 29-32
URL (sekundär)www.wbc.poznan.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polacy w pieśni ludowej słowieńskiej / Szymański Adam L.
O najnowszej pieśni czeskiej / Czajewski Wiktor
Z Krzywoklackich motywów, p. Melania Parczewska / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Z pieśni, p. Miriam / Neczas M.
Z Pieśni, p. Miriam / Neczas M.
List z Czech / Ilnicka M.
Wyjazd z Ukrainy. (Z pieśni ruskiej) / Grabowski M.