Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00695
Titel

Stasia czarodziejka, cygańska piszczałka, ze zbioru Czelakowskiego p. Szukiewicz

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 214
AnmerkungTenże. Prokop łysy, Toman i leśna-panna. Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 73, 129.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 695, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O pieśniach Czelakowskiego (z listu P. Srezniewskiego)
Z korespondencyi Czelakowskiego. (Dowody zajmowania się C. utworami Mickiewicza) / Krezek Fr.
O śpiewach narodowych litewskich przez L. Rhezę zebranych a przez Czelakowskiego na czeskie przełożonych
Czelakowskiemu / Brodziński Kaz.
Czelakowski Franciszek / Jan Prusinowski
Brodziński i Czelakowski / Jelinek Ed.
Czelakowski Franciszek / Gajsler Justyn