Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00694
AutorCzelakowski Franc
Titel

Odgłos pieśni czeskich, p. Aleks. Szukiewicz

OrtWrocław, 1840, 8°, s. XIV+113
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 694, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bajda w sidłach, p. Wojciech Szukiewicz / Jelinek Edward
Na zaklętem jeziorze, p. Wojciech Szukiewicz / Jelinek Edward
W miłosnej tęsknocie, p. Wojciech Szukiewicz / Jelinek Edward
Cudowny pająk, p. Wojciech Szukiewicz / Stroupieżnicki Władysław
Spełnione marzenie. (Z życia biednych ludzi), p. Wojc. Szukiewicz / Stroupieżnicki Władysław
Brzezina Otokar. Z współczesnych Czech. np. Maciej Szukiewicz
Zapomnienie, p. Szukiewicz Maciej / Brzezina Otokar