Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00691
Titel

Pieśni czeskie gminne. 1. Obawa p. K. B., 2. Wianek p. L. Z(ienkowicz), 4. Jelonek p. K. G(aszyński)

ErschienenPam. płci pięknej. 1830, IV, 96 - 101
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 691, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pieśni gminne słowiańskie
Z Rękopisu królodworskiego. 1. Zabój, Sławoj, Ludiek, p. Siemieński; 2. Wianek, p. Zaleski
1. Hymn, (p. Br. Grabowski). 2. Umarła miłość. (p. L. S. K). 3. Poeta. (p. Nitowski). 4. Cztery zdroje, (p. Siemieński) / Preradović Piotr
Pieśni czeskie / Brodziński
Pieśni czeskie, p. Ad. Gorczyński / Hanka Wacław
Pieśni czeskie, p. Ad. Gorczyński / Hanka Wacław
Dumy czeskie. (Turnieje, Zbichon, Wianek, Zazulka, Opuszczona, Skowronek), p. Lucyan Siemieński